Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Zatwierdzone instrukcje transportowe zgodne z wytycznymi ITD

Zatwierdzone instrukcje transportowe zgodne z wytycznymi ITD

Zestaw praktycznych procedur działania przy planowaniu i prowadzaniu transportu, listy kontrolne weryfikujące bezpieczeństwo i stan techniczny pojazdów oraz obowiązkowe druki i formularze

LOGISTYKA I TRANSPORT

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Zgodnie z wytycznymi GITD, Inspektorzy podczas prowadzenia kontroli są zobowiązani do wnikliwego weryfikowania ewidencji czasu pracy, stanu technicznego pojazdu oraz poprawności prowadzonej dokumentacji.

Aby mogli Państwo zgodnie z zaleceniami Inspektorów ITD sprawdzić stan techniczny pojazdu, przygotować kierowcę i pojazd do kontroli na trasie oraz udokumentować przestrzeganie wytycznych zawartych w Dz. U. Nr 192, poz. 1381, zespół współpracowników ITD przygotował pierwszy na rynku elektroniczny niezbędnik specjalisty ds. transportu:

 

Zatwierdzone instrukcje transportowe zgodne z wytycznymi ITD
Zestaw praktycznych procedur działania przy planowaniu i prowadzaniu transportu,
listy kontrolne weryfikujące bezpieczeństwo i stan techniczny pojazdów
oraz obowiązkowe druki i formularze

Gotowy do wykorzystania zestaw to gwarancja:

 • Rzetelnego przygotowania do kontroli ITD – dzięki dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych ze sporządzeniem kompletnej dokumentacji;
 • Fachowej pomocy i zaoszczędzonego czasu – dzięki gotowym drukom, formularzom i protokołom służącym zarówno specjaliście ds. transportu, jak i kierowcy;
 • Wypełnienia obowiązków nałożonych Ustawą o transporcie drogowym – dzięki szczegółowym instrukcjom i gotowym listom sprawdzającym.  

W przygotowanym przez współpracowników ITD zestawie znajdują się m.in.:

 1. Procedury prawne:
  • Terminy w Kodeksie pracy
  • Zmiany w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych zgodnie z umową ADR 2011
  • Czas pracy kierowców – przykłady graficzne
    
 2. Dokumentacja podczas przewozów:
  • Deklaracja intrastat – przywóz
  • Deklaracja intrastat – wywóz
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia i wypisów na wykonywanie przewozów międzynarodowych na potrzeby własne
  • Wniosek o potwierdzenie przeniesienia przysługującego przedsiębiorcy limitu zezwoleń
  • Zlecenie spedycyjne
  • Oświadczenie dotyczące kierowcy
  • Wniosek o zwrot za niewykorzystaną kartę opłaty rocznej
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wykonanie międzynarodowych przewozów drogowych na potrzeby własne
  • Wniosek o zezwolenie na uruchomienie regularnej międzynarodowej linii autobusowej
  • Wykaz pojazdów samochodowych
    
 3. Druki dla kierowców:
  • Ewidencja dokumentacji kierowcy
  • Karta ewidencyjna pojazdu
  • Wyciąg z karty ewidencyjnej pojazdu
  • Zaświadczenie o działalności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)
  • Świadectwo działalności na podstawie rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)
    
 4. Instrukcje bezpieczeństwa w transporcie:
  • Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego
  • Instrukcja BHP dotycząca obsługi wózka akumulatorowego
  • Instrukcja BHP obsługi naczep
    
 5. Kontrole transportowe - ITD i PIP:
  • Jak rozpoznać inspektora drogowego
  • Checklista dla pracodawcy
  • Checklista dla kierowców
  • Wykaz naruszeń i wysokości grzywien nakładanych na kierowcę
  • Wykaz naruszeń i wysokości kar pieniężnych nakładanych na podmiot wykonujący przewóz drogowy
  • Wysokość grzywien nakładanych na zarządzającego transportem i osobę wykonującą czynności związane z ustawą o transporcie drogowym
  • Kary za wykroczenia drogowe w państwach europejskich
  • Wytyczne ITD na 2011 r.
    
 6. Obliczanie czasu pracy – terminy:
  • Co wliczyć do czasu pracy kierowców
  • Normy i ogólny wymiar czasu pracy
  • Normy i systemy czasu pracy kierowców
  • Ogólne zasady czasu pracy kierowców
  • Dni ustawowo wolne od pracy w 2012 r.
  • Liczba dni roboczych – miesięczne okresy rozliczeniowe
  • Miesięczne okresy rozliczeniowe
  • Miesięczny wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców
  • Trzymiesięczny okres rozliczeniowy
  • Czteromiesięczny okres rozliczeniowy na 2012 r.
  • Obliczanie współczynnika urlopowego
  • Dodatek za pracę w nocy
  • Kwoty wolne od potrąceń
  • Odprawa pieniężna
  • Maksymalne stawki za kilometr przebiegu pojazdów prywatnych do celów służbowych
    
 7. Tachografy cyfrowe - instrukcje obsługi:
  • Tachograf cyfrowy – interpretacja pojęć wg nowych wytycznych
  • Prawa i obowiązki użytkowników systemu tachografów cyfrowych
  • Jakie akty prawne w Polsce regulują kwestie związane z wdrożeniem tachografu cyfrowego
    
 8. Elektroniczny System Poboru Opłat:
  • Stawki opłat dla autostrad, dróg ekspresowych i krajowych
  • Wykaz dróg objętych opłatą
  • Wykaz dróg krajowych obejmujących odcinki dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t
  • Wykaz dróg krajowych obejmujących odcinki dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
    
 9. Licencje:
  • Wniosek o udzielenie licencji na przewozy osób
  • Wniosek o udzielenie licencji na międzynarodowy transport drogowy

 

W otrzymanym katalogu w formacie zip znajdziecie Państwo zestaw gotowych dokumentów oraz instrukcji i formularzy niezbędnych, do prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z wykonywaniem transportu : procedury, listy kontrolne, druki i formularze.

Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów

Ilość stron

115 stron w formacie pdf oraz 30 stron w formacie edytowalnym
(razem 145 stron)

Nr artykułu

86314

 

 

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

Ten produkt nie został jeszcze skomentowany

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ: