Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Wzory wypełnionych druków ZP - ogłoszenia i protokół postępowania

Wzory wypełnionych druków ZP - ogłoszenia i protokół postępowania

Gotowe do wykorzystania szablony zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniami Prezes RM

ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Wraz z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1058) zmianie uległy wzory wszystkich użytkowanych dotychczas druków ZP – zarówno ogłoszeń jak i protokołów. Zmiany dotyczą układu formalnego szablonów, sposobu ich wypełniania oraz zakresu treściowego.

Zgodnie z przepisami ustawy, każdy zamawiający jest zobowiązany do prawidłowego dokumentowania poszczególnych etapów i działań w postępowaniu przetargowym wypełniając poszczególne druki ZP. By pomóc Państwu w spełnieniu tego obowiązku przygotowaliśmy:


Wzory wypełnionych druków ZP - ogłoszenia i protokół postępowania
Gotowe do wykorzystania szablony zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniami Prezes RM


Zestaw niezbędnych dokumentów to gwarancja:

 • Dopełnienia wszystkich wymaganych prawem obowiązków dotyczących dokumentowania postępowania przetargowego - m. in. dzięki wzorom wypełnionych druków
 • Posiadania kompletu niezbędnych druków i formularzy - zgodnych z Rozporządzeniami Prezesa RM (Dz.U. Nr 188, poz. 1153 oraz Dz.U. Nr 188, poz. 1154)
 • Pozytywnego przejścia okresowych kontroli dokumentacji ze strony UZP oraz NIK - dzięki prowadzonej w oparciu o nasze szablony dokumentacji
   

Wyjątkowy zestaw dokumentów, niezbędny w pracy każdego specjalisty ds. zamówień publicznych zawiera:

1. Wymagania prawne w zakresie dokumentowania postępowania

 • Ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych
 • Wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne
 • eSender – nowy sposób przekazywania ogłoszeń
 • Zasady zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
 • Ogłoszenia podprogowe – do 14 000 euro

 

2. Wypełnione wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:

 • ZP-400 – Ogłoszenie o zamówieniu
 • ZP-401 – Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów
 • ZP-402 – Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane
 • ZP-403 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 • ZP-404 – Ogłoszenie o konkursie
 • ZP-405 – Ogłoszenie o wynikach konkursu
 • ZP-406 – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

3. Wypełnione wzory protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 • ZP-1 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 • ZP-1 PN - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 • ZP-1 PO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego
 • ZP-1 NO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem
 • ZP-1 DK - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego
 • ZP-1 ZODSZ - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego dynamicznym systemem zakupów
 • ZP-1 NBO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia
 • ZP-1 WR - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • ZP-2 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 • ZP-2 PN, NBO, ZOC - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zapytania o cenę
 • ZP-2 PO, DK - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego/dialogu konkurencyjnego
 • ZP-2 NO - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem
 • ZP-2 ZODSZ - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, objętego dynamicznym systemem zakupów
 • ZP-2 WR - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki
 • ZP-2 LE - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej
 • ZP-11 - Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 • ZP-12 - Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych
 • ZP-13 - Zbiorcze zestawienie postąpień wiążących w chwili zamknięcia aukcji elektronicznej
 • ZP-14 - Zbiorcze zestawienie ofert orientacyjnych
 • ZP-15 - Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty
 • ZP-16 - Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego
 • ZP-17 - Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego/negocjacji bez ogłoszenia/zamówienia z wolnej ręki/zapytania o cenę/licytacji elektronicznej
 • ZP-18 - Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia
 • ZP-19 - Oferty/oferty wstępne odrzucone
 • ZP-20 - Karta indywidualnej oceny oferty
 • ZP-21 - Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
 • ZP-22 - Informacje o wniesionych protestach i odwołaniach
 • ZP-23 - Informacja o wykonaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności
 • ZP-24 - Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej

Warunki techniczne:

Format zestawu katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów
Ilość stron 11 stron w formacie pdf oraz 127 stron w formacie edytowalnym (razem 138 stron)
Nr artykułu 86126

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

Ten produkt nie został jeszcze skomentowany

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Pakiet umów na zamówienia publiczne Szczegóły produktu
ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY
Procedura dla zamówień publicznych poniżej 14 000 EURO Szczegóły produktu
ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych. Szczegóły produktu
ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY