Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right

Zobacz, co powinna zawierać dokumentacja techniczna maszyny.


Zgodnie z aktualnymi wuymogami dokumentacja techniczna maszyny powinna zawiarać co najmniej:

  • rysunek ogólny maszyny wraz ze schematami obwodów sterowania,
  • rysunki szczegółowe wraz z dołączonymi obliczeniami i wynikami badań oraz inne informacje niezbędne w celu sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez maszynę,
  • wykaz zastosowanych norm,
  • egzemplarz instrukcji (DTR) właściwej dla danego rodzaju maszyny,
  • w przypadku produkcji seryjnej maszyny - opis czynności podjętych w celu zapewnienia, że maszyna pozostanie zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa [Dziennik Ustaw, 2005, nr 259, poz. 2170.]

W dokumentacji technicznej, o której mowa powyżej, nie jest wymagane zamieszczanie szczegółowych rysunków lub innych szczegółowych informacji o podzespołach użytych do produkcji maszyny, o ile informacje te są zbędne przy weryfikacji zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.
 

Pełną dokumentację oraz procedury postępowania dla maszyn i urządzeń zgodne z Dyrektywami UE znajdą Państwo w kompletnym zestawie:

Wymagania eksploatacyjne dla maszyn i urządzeń zgodne z Dyrektywą Maszynową nr 2006/42/WE i Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE

Zestaw zalecanych schematów działania przy obsłudze i przeglądach, gotowe do wykorzystania procedury UDT, listy kontrolne weryfikujące bezpieczeństwo oraz obowiązkowe druki i formularze