Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych (§14 ust. 2 pkt. 5 rozp. MGiP z 27.07.2004 r.)

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych (§14 ust. 2 pkt. 5 rozp. MGiP z 27.07.2004 r.)

Gotowa do wykorzystania prezentacja szkoleniowa.

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Szczegóły produktu
59,00 netto
72,57 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

W myśl art. 237 k. p. każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika na stanowisku administracyjno - biurowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


Materiały szkoleniowe powinny być tak przygotowane aby uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami unikania wszystkich zagrożeń mogących wystąpić na stanowiskach administracyjno - biurowych. Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom m.in.: nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych, udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi oraz umieć dbać o bezpieczeństwo pomieszczeń i wyposażenia technicznego.

Aby ułatwić Państwu wywiązanie się z obowiązków związanych ze szkoleniami w zakresie BHP przygotowaliśmy wyjątkowy – gotowy do wykorzystania - materiał szkoleniowy:

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach
administracyjno-biurowych i innych o których mowa w §14 ust. 2 pkt. 5 rozp. MGiP z 27.07.2004 r.

Gotowa do wykorzystania prezentacja szkoleniowa.
 

W otrzymanej prezentacji znajdą Państwo wszystkie niezbędne materiały i informacje, które można natychmiast wykorzystać podczas szkoleń. Dzięki fachowo przygotowanej przez naszych ekspertów prezentacji szkoleniowej, macie Państwo gwarancję właściwie przeprowadzonego szkolenia. Prezentację szczególnie polecamy:

 • Specjalistom ds. BHP – prowadzącym szkolenia we wszystkich firmach.
 • Pracodawcom – na których spoczywa obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego.
 • Osobom zatrudnionym na każdym stanowisku administracyjno-biurowym – w prezentacji zawarto szereg praktycznych wskazówek dotyczących zasad BHP.
   

Gotowa do wykorzystania prezentacja szkoleniowa zgodnie z obowiązującymi przepisami została podzielona na 5 części i zawiera:
Część I:
Regulacje prawne z zakresu BHP, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
.

 • Obowiązki pracodawcy.
 • Obowiązki i prawa pracownika.
 • Ochrona pracy młodocianych.
 • Ochrona pracy kobiet.
 • Badania lekarskie.

Część II:
Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady, metody likwidacji lub oddziaływania tych czynników.

 • Zagrożenia, przy których jest wymagane stosowanie środków ochrony indywidualnej.
 • Właściwa identyfikacja zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 • Analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.
 • Czynniki uciążliwe i niebezpieczne wraz z oceną ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Część III:
Wypadki.

 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń oraz udzielanie pierwszej pomocy.
 • Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków oraz związana z nimi profilaktyka.

Część IV:
Organizacja stanowiska pracy wyposażonego w monitor ekranowy.

 • Problemy związane z organizacją pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe.

Część V:
Szkolenia.

 • Organizacja i metodyka szkolenia BHP oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Metody przeprowadzania instruktażu stanowiskowego.

 

W otrzymanej prezentacji znajdziecie Państwo precyzyjny instruktaż, zgodny z aktualnym stanem prawnym i  pomocny w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych o których mowa w §14 ust. 2 pkt. 5 rozp. MGiP z 27.07.2004 r.

Warunki techniczne:

Format e-prezentacji flash
Ilość slajdów 125
Nr artykułu 86321

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Flash Player 8.0.

Widać, że prezentację przygotowywał ktoś kto zna przepisy bhp, ale też jest praktykiem - bez zbędnych komentarzy i teorii – tylko najważniejsze procedury, zasady no i obrazki - to jednak uatrakcyjnia szkolenia.

Krystyna G.

Niezwykle praktyczna prezentacja stworzona z myślą o przeszkoleniu kierowników i pracodawców. Brakowało tego na rynku. Tych slajdów jest tu naprawdę sporo.

Maria P.

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych Szczegóły produktu
BEZPIECZEŃSTWO PRACY