Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right

Regulamin

WARUNKI SPRZEDAŻY DLA E-PRODUKTÓW FORUM MEDIA POLSKA

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Sprzedawcą e-produktów FORUM MEDIA GROUP na terenie Polski jest Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł zwane dalej Wydawnictwem.

   
 2. DEFINICJE

  ZAMAWIAJĄCY – podmiot składający zamówienie dotyczące e-produktów Wydawnictwa. Zamawiający jest równocześnie użytkownikiem zamówionego produktu.

  E-PRODUKTY – pod pojęciem e-produktów należy rozumieć wszelkie publikacje Wydawnicwa udostępniane Zamawiającemu w formie plików elektronicznych (bez względu na format udostępnianych plików). Dla precyzyjnego określenia typów e-produktów Wydawnictwo wprowadza następujące definicje:
  • e-dokumentacja - Zestaw dokumentów, list kontrolnych, instrukcji i materiałów merytorycznych spakowanych do formatu zip. Po rozpakowaniu folder zawiera zarówno pliki w formacie nieedytowalnym (pdf) jak i edytowalnym (doc). Zamawiający ma prawo przechowywać e-dokumentację na dysku komputera oraz edytować i drukować poszczególne elementy produktu dowolną ilość razy.
  • e-book – publikacja elektroniczna w formacie pdf, zawierająca zestaw informacji merytorycznych, wskazówek i porad z zakresu przedmiotowego określonego tytułem e-booka. Zamawiający ma prawo przechowywać e-booka na dysku komputera oraz drukować go w dostarczonej przez Wydawnictwo formie dowolną ilość razy wyłącznie na własny użytek.
  • e-prezentacja - Prezentacja szkoleniowa w formacie Flash o określonej tytułem tematyce. Zamawiający ma prawo przechowywać prezentację na dysku komputera oraz wykorzystywać ja do celów szkoleniowych.
  • e-kurs – zestaw materiałów szkoleniowych składających się z od 3 do 8 części. Każda z części e-kursu to materiał w formacie pdf. Poszczególne części e-kursu udostępniane są Zamawiającemu w równych odstępach czasu określonych indywidualnie dla każdego z e-kursów. Zamawiający ma prawo przechowywać poszczególne części i cały e-kurs na dysku komputera oraz drukować materiały w dostarczonej przez Wydawnictwo formie dowolną ilość razy wyłącznie na własny użytek. Na zakończenie e-kursu Zamawiający otrzymuje certyfikat potwierdzający przyswojenie wiedzy z określonego tytułem e-kursu zakresu merytorycznego. Każda z części e-kursu zawiera:
   • Wprowadzenie do tematu;
   • Materiały merytoryczne;
   • Podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji – syntetyczne zestawienie najważniejszych informacji do zapamiętania;
   • Test - Pytania sprawdzające zdobytą wiedzę;
   • Wykaz pomocnej literatury i materiałów zalecanych.
     
 3. PRAWA AUTORSKIE

  Prawa autorskie do publikacji znajdujących się na portalu EKSPERTO.PL są własnością Forum Media Polska Sp. z o.o.

  Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w publikacjach dostępnych na portalu EKSPERTO.PL w całości lub części bez wiedzy i zgody Forum Media Polska Sp. z o.o. jest zabronione.

 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:
   • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
   • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  • Składając zamówienie, Zamawiający:
   • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
   • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.
     
 5. REALIZCJA ZAMÓWIEŃ I DOSTĘP DO ZAMÓWIONYCH E-PRODUKTÓW

  • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy sprzedaży towaru.
  • Maksymalny termin realizacji zamówienia po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa wynosi 7 dni roboczych.
  • Zamówione e-produkty dostarczane są za pośrednictwem Internetu.
  • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.
  • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów. Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „strefa klienta” – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.
   UWAGA! Jedynie w przypadku e-kursów dostęp do poszczególnych lekcji upływa po 7 dniach od udostępnienia ostatniej lekcji danego e-kursu.

    
 6. PŁATNOŚCI

  Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wybrania jednej z 2 opcji sposobu płatności za zamówiony e-produkt:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma:
   Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu udostępniana jest faktura proforma w formacie pdf, którą można zapisać na dysku komputera i wydrukować. Faktura proforma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze proforma.
  • Płatność on-line:
   Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery, oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line z wymienionych pooniżej:
   • Płatność przelewem transferowym: mTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew z BPH, BZ WBK Przelew24, MultiTransfer, Płać z Nordea;
   • Płatność przelewem z rachunków bankowych prowadzonych przez wszystkie większe polskie banki, m.in.: PKO BP, Pekao S.A., Millenium Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Bank BPH S.A., Deutsche Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., Citi Bank Handlowy S.A., Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, InvestBank, Fortis Bank, Volkswagen Bank Polska;
   • Płatność kartami: Visa, MasterCard/EuroCard (za wyjątkiem systemu Maestro), JCB, Diners Club, Polcard (za wyjątkiem Polcard Bis) oraz kartami Visa Electron, wydawanymi przez niektóre banki (możliwość zapłaty zależna jest od konkretnego banku).

    UWAGA! Dane o transakcji przesyłane są szyfrowanym połączeniem bezpośrednio do centrum autoryzacji kart kredytowych. Nie może ich więc "podejrzeć" nikt niepowołany. Nie mają do nich dostępu tak pracownicy Dotpay, jak i Wydawnictwa. Centrum autoryzacji kart płatniczych wydaje jedynie potwierdzenie, że zadeklarowana płatność może być dokonana. Wydawnictwo otrzymuje tę informację za pośrednictwem firmy Dotpay.

    Po pomyślnej autoryzacji transakcji pojawi się strona z komunikatem informującym o tym, że płatność przebiegła prawidłowo oraz linkiem powrotu do strony Wydawnictwa.
     
  • Zarówno w przypadku płatności na podstawie faktury proforma jak i w przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.
    
    
 7. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

  • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
  • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
  • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
  • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną - wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
  • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.
    
    
 8. REKLAMACJE, NOTY KORYGUJĄCE

  • Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: infolinia@e-forum.pl Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację e-produktu którego dotyczy (tytuł oraz podtytuł) oraz dane Zamawiającego zostały podane przy składaniu zamówienia.
  • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych (z wyłączeniem reklamacji, których rozpatrzenie wymaga uzyskania opinii autora/eksperta merytorycznego).
  • Zgodnie z art. 106 k ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z poz. zm.) , pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
  • Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:
   • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
   • stawce podatku,
   • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
   • wartości sprzedaży netto,
   • wartości sprzedaży brutto,
   • kwocie należności ogółem.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży,
prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta: ul. Polska 13, 60-595 Poznań

e-mail: redakcja@eksperto.pl

tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888