Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Przygotowanie budynku do obowiązującej certyfikacji energetycznej - krok po kroku

Przygotowanie budynku do obowiązującej certyfikacji energetycznej - krok po kroku

Dostosowanie nieruchomości do wytycznych Prawa Budowlanego i Dyrektywy 2002/91WE - 6 lekcji wysyłanych bezpośrednio na skrzynkę e-mail

BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI

Szczegóły produktu
149,00 netto
183,27 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

6 listopada 2008 Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie dotyczące wprowadzenia od nowego roku certyfikatów energetycznych dla budynków, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.!

Zgonie z najnowszymi wymogami każdy budynek powinien uzyskać certyfikat energetyczny zgodnie z procedurami określonymi w Dyrektywie 2002/91/WE. Nowe przepisy bardzo restrykcyjnie określają warunki dostosowania budynków do wymagań unijnych i wprowadzają nowe obowiązki dla właścicieli, zarządców i administratorów nieruchomości. Od początku roku wszystkie budynki nowe i używane, wprowadzane do obrotu, czyli np. sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać certyfikaty energetyczne.

Już teraz właściciele i zarządcy muszą sprawdzić i ocenić stan ocieplenia, przeprowadzić przeglądy instalacji grzewczych, oraz wykonać wymagane prawem oceny stanu technicznego obiektów.

Aby ułatwić Państwu prawidłowe dostosowanie nieruchomości do najnowszych wytycznych oraz dla wyeliminowania najczęstszych błędów popełnianych przez zarządców przygotowaliśmy specjalny e-kurs przesyłany bezpośrednio na skrzynkę mailową:

e-kurs: PRZYGOTOWANIE BUDYNKU DO OBOWIĄZUJĄCEJ CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ - krok po kroku

Dostosowanie nieruchomości do wytycznych Prawa Budowlanego i Dyrektywy 2002/91WE
- 6 lekcji wysyłanych bezpośrednio na skrzynkę e-mail

Dzięki poznanym podczas kursu procedurom bez problemu zaplanują Państwo wymagane przy ocenie energetycznej przeglądy dla każdego budynku oraz stworzą Państwo harmonogram ewentualnych prac dostosowawczych. Poznają Państwo również metody obliczania wydajności cieplnej i klasy energetycznej budynku wg zaleceń wydanych przez MI.

W ramach naszego e-kursu podpowiemy Państwu między innymi:

 • jak samodzielnie określić charakterystykę techniczno-użytkową budynku oraz jak zmniejszyć zapotrzebowania energii w budynku
 • jak ustalić charakterystykę energetyczną budynku, czyli średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej
 • jak obliczyć obciążenie cieplne na podstawie Normy PN-EN 12831:2006
 • jak przeprowadzić wszystkie obowiązkowe przeglądy okresowe budynków w związku z wykonaniem oceny energetycznej
 • dla jakich budynków konieczne są certyfikaty energetyczne oraz jak je uzyskać, a które są zwolnione z tego obowiązku

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową zawartością każdej z 6 lekcji naszego e-kursu.

UWAGA!

Jako potwierdzenie znajomości zagadnień omawianych podczas e-kursu, każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat!

 

 

 

Kurs szczególnie polecamy:

 • administratorom i zarządcom nieruchomości - na których zazwyczaj spoczywa obowiązek przygotowania budynku do certyfikacji;
 • przedstawicielom spółdzielni mieszkaniowych - zarówno pracownikom działów technicznych jak i administracyjnych, którzy zajmują się przeprowadzeniem certyfikacji oraz udokumentowaniem tego faktu;
 • wykonawcom z branży budowlanej - szczególnie zajmującym się wykonywaniem dociepleń oraz przeprowadzającym oceny stanu technicznego budynków na potrzeby certyfikacji energetycznej;
 • inwestorom i właścicielom budynków.

 

W otrzymanym e-mailem raz w tygodniu materiale szkoleniowym znajdziecie Państwo:

 • Wprowadzenie do tematu;
 • Materiały merytoryczne;
 • Podsumowanie najważniejszych informacji z lekcji – syntetyczne zestawienie najważniejszych informacji do zapamiętania;
 • Test - Pytania sprawdzające zdobytą wiedzę;
 • Wykaz pomocnej literatury i materiałów zalecanych

 

Program e-kursu:

Lekcja 1. Poznanie nowych obowiązków wynikających z Dyrektywy 91 WE dla właścicieli, administratorów i zarządców

 Część I: Wymagania oceny energetycznej budynków wynikające z przepisów – Dyrektywa Unijna 2002/91/WE

Część II: Obowiązki właścicieli i zarządców wprowadzone nowelizacją Prawa budowlanego

Część III: Zakres programowy szkolenia oraz egzaminu dla osób wydających certyfikaty, zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury:

 • Sposób przeprowadzania oraz zakres programowy szkoleń
 • Sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego oraz zakres programowy egzaminu
 • Warunki i wysokość odpłatności za szkolenie i postępowanie egzaminacyjne
 • Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 • Świadectwo


Lekcja 2. Wykaz najważniejszych elementów oceny energetycznej budynku

Część I: Przykładowe procedury kwalifikacji budynków do grupy niepodlegającej nowej dyrektywie 2002/91/WE

Część II: Wytyczne podczas oceny energetycznej lokalu mieszkalnego, przemysłowego i użyteczności publicznej

Część III: Typy budynków wymagających projektu budowlanego dostosowanego do nowych wymagań

Część IV: Terminy dostosowania do nowych wytycznych – obowiązkowe terminy podczas wykonywania oceny energetycznej na różne typy budynków

Część V: Dostosowanie projektu architektoniczno-budowlanego do wymagań oceny energetycznej

 • Działka i orientacja na działce
 • Funkcjonalność
 • Bryła budynku
 • Planowanie układu pomieszczeń
 • Akumulacja ciepła i ochrona przed przegrzaniem

 

Lekcja 3. Zarządzanie poziomem energii w budynku – nowe wymogi wobec projektów i gotowych budynków

Część I: Obliczanie wydajności cieplnej, przenikania i klasy energetycznej budynku

 • Określenie klasy energetycznej budynku lub lokalu
 • Obliczanie rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej
 • Wyznaczanie rocznego zapotrzebowania energii pierwotnej – wyznaczanie wskaźnika EP
 • Zasady określania klasy energetycznej budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego
 • Zasady określania klasy energetycznej budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego wymagającego chłodzenia
 • Zasady określania klasy energetycznej budynku oraz lokalu niemieszkalnego

 

Część II: Określenie obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831

 • Projektowa strata ciepła przez przenikanie
 • Uproszczona metoda w odniesieniu do liniowych strat ciepła przez przenikanie
 • Projektowa wentylacyjna strata ciepła
 • Bez instalacji wentylacyjnej
 • Z instalacją wentylacyjną
 • Strumień objętości powietrza ze względów higienicznych
 • Infiltracja przez obudowę budynku
 • Strumienie powietrza doprowadzanego przez instalację wentylacyjną
 • Nadmiar strumienia usuwanego
 • Przestrzenie ogrzewane z przerwami
 • Metoda uproszczona określania nadwyżki mocy cieplnej
 • Projektowe obciążenie cieplne
 • Projektowe obciążenie cieplne przestrzeni ogrzewanej
 • Projektowe obciążenie cieplne części budynku lub budynków

 

Część III: Charakterystyka zużycia energii w budynkach

Część IV: Dostosowanie urządzeń grzewczych i entylacyjnych do wymagań cieplnych budynku


Lekcja 4. Zmiany w zakresie obowiązkowych przeglądów okresowych budynków i obiektów przed uzyskaniem świadectwa energetycznego.

Część I: Okresowe przeglądy stanu technicznego – dodatkowe przeglądy instalacji i urządzeń

Część II: Ocena stanu technicznego elementów obiektu

Część III: Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych oraz instalacji grzewczych z kotłami i klimatyzacji

 • Instalacje grzewcze
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Instalacje gazowe
 • Instalacje elektryczne i piorunochronne

 

Część IV: Dostosowanie efektywności urządzeń grzewczych i wentylacyjnych do wymagań cieplnych budynku


Lekcja 5. Dokumentacja niezbędna przy uzyskiwaniu certyfikatów energetycznych

 1. Przykładowy schemat audytu energetycznego
 2. Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej – projekt robot dociepleniowych
 3. Przykładowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot remontowo-budowlanych i dociepleniowych
 4. Odbiory robot termomodernizacyjnych
 5. Przepisy techniczno-prawne dotyczące odbioru robot dociepleniowych

 

 Lekcja 6. Audyt energetyczny

 1. Zasady analizy potrzeb energetycznych
 2. Forma i szczegółowy zakres audytu energetycznego
 3. Uprawnieni do sporządzania i weryfikacji audytu energetycznego
 4. Podstawowe normy z zakresu auditingu energetycznego
 5. Metoda obliczania ciepła. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła.
 6. Obliczanie sezonowego zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wg normy PN-B 02025:2001
   

Ilość lekcji w ramach tego e-kursu:

6
Częstotliwość udostępniania kolejnych lekcji: 1 w tygodniu
Dzień udostępniania kolejnych lekcji (wysyłania zawiadomień): piątek
Sposób dostarczenia materiałów: dostępne do pobrania na stronie po odnotowaniu płatności na rachunku Wydawnictwa oraz otrzymaniu przez zamawiającego powiadomienia na adres e-mail
Format materiałów udostępnianych w ramach kursu: pdf
Objętość materiałów w ramach kolejnych lekcji: od 25 do 50 stron
Certyfikat w wersji elektronicznej: wysyłany mailem po ukończeniu kursu
Certyfikat w wersji papierowej: wysyłany pocztą po ukończeniu kursu
Nr produktu 86424

Wymagania sprzętowe:

 

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

Ten produkt nie został jeszcze skomentowany

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Wady i błędy budowlane w nieruchomościach Szczegóły produktu
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI
Zapewnienie bezpiecznej eksploatacji budynków i budowli Szczegóły produktu
BUDOWNICTWO I NIERUCHOMOŚCI