Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Procedury przygotowania i aktualizacji obowiązkowej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn

Procedury przygotowania i aktualizacji obowiązkowej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn

Nowe wymagania dotyczące DTR oraz druków eksploatacji, przeglądów i kontroli urządzeń wg Dyrektyw 2006/42/WE i 2009/104/WE

PRZEMYSŁ I TECHNIKA

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Obowiązujące nowe wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i dyrektywy narzędziowej 2009/104/WE oznaczają, że wszystkie eksploatowane w firmie urządzenia, muszą posiadać kompletna i aktualną dokumentację techniczno-ruchową. Jest to szczególnie problematyczne przy eksploatowaniu maszyn „starych”, zakupionych na rynku wtórnym, których producent już nie istnieje lub modyfikowanych i wytwarzanych na własne potrzeby.

Zmiany w obowiązkowej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn.
Nowe wymagania dotyczące DTR, oraz druków eksploatacji, przeglądów i kontroli urządzeń wg Dyrektyw 2006/42/WE i 2009/104/WE.

Gotowy do wykorzystania zestaw dokumentów i wskazówek umożliwi Państwu:

 • Przystosowanie dokumentacji parku maszynowego do obowiązujących wytycznych nowej dyrektywy maszynowej 42/WE oraz dyrektywy narzędziowej 655/WE – dzięki obszernemu zestawowi przykładowych dokumentów i procedur dla różnego rodzaju maszyn.
 • Dostosowanie każdej maszyny do wymagań UDT i PIP – wykorzystując zatwierdzone procedury pracy przy maszynach.
 • Eksploatację maszyn zgodnie z wymogami bezpieczeństwa – dzięki gotowym instrukcjom przygotowanym przez doświadczonych współpracowników PIP.
   

Wszystkie procedury i dokumenty zawarte w tym praktycznym zestawie, zgodne są z aktualnymi wymaganiami dyrektyw: Maszynowej i Narzędziowej!

 

 

W wyjątkowym zestawie przydatnym w każdej firmie produkcyjnej znajda Państwo:

 1. PROCEDURY WSKAZUJĄCE, JAK KROK PO KROKU DOSTOSOWAĆ PARK MASZYNOWY DO WYMAGAŃ ZNOWELIZOWANEJ DYREKTYWY MASZYNOWEJ ORAZ TZW. DYREKTYWY NARZĘDZIOWEJ

   • System bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
   • Wymagania eksploatacyjno-dokumentacyjne dotyczące maszyn i urządzeń technicznych wynikające z Dyrektywy Narzędziowej
   • Wymagania eksploatacyjno-dokumentacyjne dotyczące maszyn i urządzeń technicznych wynikające ze znowelizowanej Dyrektywy Maszynowej
   • Wymagania kontrolne UDT i PIP
     
 2. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I UAKTUALNIANIA SZCZEGÓŁOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ MASZYNY WG ZMIENIONYCH WYTYCZNYCH DYREKTYWY MASZYNOWEJ

   • Elementy Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
   • Wytyczne do opracowywania i redagowania informacji dotyczących użytkowania
   • Dokumentacja towarzysząca maszynie przekazywanej odbiorcy
   • Dokumentacja techniczna dla maszyny nieukończonej
   • Komponenty dokumentacji technicznej
   • Przechowywanie dokumentacji technicznej
   • Udostępnianie dokumentacji technicznej
   • Instrukcja obsługi maszyn – wymagania podstawowe
   • Wytyczne dotyczące przedstawiania informacji w instrukcji obsługi
   • Tłumaczenie instrukcji obsługi
   • Zawartość instrukcji obsługi maszyny
   • Znowelizowane zasady przeprowadzania identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka technicznego związanego z obsługą maszyn i urządzeń
     
 3. ZAKRES DOKUMENTÓW TOWARZYSZĄCYCH DOKUMENTACJI TECHNICZNO-RUCHOWEJ WYMAGANYCH PRZEZ UDT PODCZAS KONTROLI WRAZ Z WZORAMI PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH

Praktyczne wskazówki oraz obligatoryjne procedury – przed, w trakcie i po kontroli

  • Kontrola maszyn przez Urząd Dozoru Technicznego
  • Konsekwencje kontroli i odwołanie od decyzji UDT
  • Lista oddziałów terenowych UDT

Obowiązkowe druki wymagane przez kontrolerów UDT

  • Lista kontrolna – dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP
  • Oficjalna lista kontrolna warunków pracy wykorzystywana przez inspektorów podczas kontroli w zakładzie pracy
  • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • Wniosek o uznanie techniki próby szczelności i/lub laboratorium/zakładu do wykonywania w obecności inspektora UDT prób szczelności zbiorników
  • Wniosek o przeprowadzenie procesu/rozszerzenie/ograniczenie zakresu certyfikacji/ponownej oceny systemu jakości na zgodność z PN-EN
  • Poświadczenie zgodności
  • Kwestionariusz dostawcy do przeprowadzenia procesu certyfikacji na zgodność z normą
   PN-EN serii 729
  • Deklaracja zgodności
  • Karta Kontrolna Maszyny – okresowa ocena stanu maszyny
  • Podstawowa lista kontrolna dla maszyn przeznaczonych do podnoszenia ładunków
  • Podstawowa lista kontrolna dla maszyn mobilnych, samobieżnych lub niesamobieżnych
  • Podstawowa lista kontrolna dla maszyn i urządzeń technicznych stacjonarnych
  • Lista kontrolna przeglądu stanu bezpieczeństwa przenośnych (ręcznych) wiertarek elektrycznych
  • Lista kontrolna przeglądu warunków pracy przy szlifierkach do drewna
  • Lista kontrolna przeglądu warunków pracy kierowcy wózka jezdnego

Wzory i przykłady DTR

  • Uniwersalny wzór Dokumentacji Techniczno-Ruchowej
  • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – mieszadło KB-2
  • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – obtaczarko-frezarka typ DNFA-204
  • Dokumentacja Techniczno-Ruchowa – wiertarka promieniowa
  • Przykład DTR
    
 1. ZALECANE PROCEDURY ORAZ AKTUALNE WOZRY DOKUMENTÓW EKSPLOATACYJNYCH

Zalecane procedury

  • Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych
  • Przeglądy i remonty okresowe
  • Zasady wykonywania przeglądów, remontów i modernizacji wg 2009/104/WE i 2006/42/WE
  • Lista kontrolna przeglądów okresowych
  • Karta stanowiska pracy
  • Karta zgłoszenia awarii
  • Ustalanie pracochłonności działań przeglądowych i remontowych

Wzory obowiązkowych dokumentów

  • Karta stanowiska pracy
  • Karta maszyny
  • Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych
  • Karta przeglądów i remontów maszyny
  • Karta wypożyczeni
  • Lista kwalifikowanych poddostawców
  • Kartoteka pomiarów elektrycznych
  • Lista kontrolna dla przeglądów okresowych
  • Zgłoszenie awarii maszyny
    
 1. PRZYKŁADOWE INSTRUKCJE BHP NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH PRACY

   • Ramowa instrukcja BHP
   • Instrukcja eksploatacji
   • Ogólna instrukcja BHP dla zakładu
   • Instrukcja BHP przy obsłudze frezarki
   • Instrukcja BHP dla stanowiska pracy - hartownik
   • Instrukcja BHP przy obsłudze mechanicznych nożyc do blachy
   • Instrukcja BHP przy obsłudze podnośnika samochodowego
   • Instrukcja BHP przy obsłudze i konserwacji pracy hydraulicznej krawędziowej typ HAP 160 MT-1477
   • Instrukcja BHP przy obsłudze prasy
   • Instrukcja BHP przy spawaniu elektrycznym
   • Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym
   • Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrza
   • Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek
   • Instrukcja BHP przy obsłudze suwnicy elektrycznej
   • Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki do płaszczyzn
   • Instrukcja BHP przy obsłudze i konserwacji szlifierki dwutarczowej
   • Instrukcja BHP przy obsłudze tokarki szybkobieżnej typ HICHON-5/1500 MT-1965
   • Obsługa urządzeń i instalacji energetycznych
   • Instrukcja BHP przy obsłudze wciągarki elektromechanicznej
   • Instrukcja BHP przy obsłudze wyciągarki elektromechanicznej
   • Instrukcja BHP przy obsłudze wózka wysokiego podnoszenia typu WWP-1000
   • Instrukcja eksploatacji wózków jezdnych z napędem silnikowym i ruchu na drogach zakładowych
   • Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
   • Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarki
   • Instrukcja BHP na stanowisku pracy ze zgrzewarką

 

Wszystkie druki i wskazówki zawarte w tym wyjątkowym zestawie mogą Państwo wykorzystywać wiele razy, edytować, zapisywać i drukować w dowolnych zestawieniach i na dowolne potrzeby

W otrzymanym katalogu znajdziecie Państwo praktyczny zestaw, który krok po kroku umożliwi wywiązanie się z nałożonych dyrektywą 2006/42/WE obowiązków dotyczących przygotowania DTR, zestaw zatwierdzonych przez UDT i PIP procedur technicznych wymaganych podczas eksploatacji, przeglądów i remontów maszyn oraz wzory niezbędnych dokumentów

Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów

Ilość stron

180 stron w formacie pdf oraz 89 stron w formacie edytowalnym
(razem 269 stron)

Nr artykułu

86402

 

 

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA. Windows 7), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

Wiele maszyn w naszej firmie pochodzi jeszcze z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku... pewnie nie jestesmy wyjątkiem. Powiem szczerze, że te instrukcje i procedury pomogły mi dosyć szybko odtworzyć i uzupełnić brakujące papiery. Niektóre dokumenty z tego zestawu właściwie tylko uzupełniłem o nasze dane firmowe i gotowe!

Pet

Stworzenie dtr-ki do starej maszyny to wyzwanie. Ten pakiet dokumentów zdecydowanie ułatwia sprawę. Polecam śmiało - u nas zadziałało :)

RB

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Wymagania eksploatacyjne dla maszyn i urządzeń zgodne z Dyrektywą Maszynową nr 2006/42/WE i Dyrektywą Narzędziową 2009/104/WE Szczegóły produktu
PRZEMYSŁ I TECHNIKA