Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.

Instrukcje i procedury przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych na każdym stanowisku pracy w administracji publicznej.

ADMINISTRACJA I SEKTOR PUBLICZNY

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Każdy szef placówki administracji publicznej czy urzędu ponosi odpowiedzialność, za bezpieczeństwo przetwarzanych  w zarządzanej przez niego instytucji danych osobowych. Musi więc dopilnować aby jego pracownicy nie popełniali błędów w stosowaniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Niestety, codziennie, na każdym stanowisku pracy, może dojść do sprzecznego z prawem kopiowania dowodu osobistego petenta lub pacjenta, korzystania z bazy danych osobowych bez wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa, udzielania poufnych informacji przez telefon.

Aby zagwarantować Państwu właściwe przetwarzanie danych osobowych przez wszystkich pracowników oraz ułatwić wdrożenie obowiązkowych procedur postępowania zgodnie z przepisami ustawy oraz wytycznymi GIODO, zalecamy skorzystanie z gotowego zestawu dokumentów do wielokrotnego wykorzystania:

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
Instrukcje i procedury przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych
na każdym stanowisku pracy w administracji publicznej.

W tym wyjątkowym zestawie znajdziecie Państwo między innymi:

 • Procedury postępowania z różnego rodzaju danymi osobowymi m.in. w Internecie, bazach danych, kartotekach,
 • Gotowe do wykorzystania procedury udostępniania danych przez telefon, mailem, bezpośrednio w trakcie rozmowy,
 • Listy kontrolne, m.in.: sprawdzające zabezpieczenie danych pracowników, petentów, pacjentów, zgodne z wytycznymi GIODO,
 • Procedury obiegu dokumentów z danymi osobowymi oraz wzory uprawnień, umocnień, poświadczeń, zastrzeżeń dla poszczególnych pracowników
 • Niezbędną dokumentację na potrzeby kontroli PIP, GIODO m.in.: upoważnienia, oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej, wnioski i instrukcje,
 • Gotowe do wydruku i natychmiastowego zastosowania regulaminy bezpieczeństwa, korzystania z bazy danych , wynikające z zapisów Dz. U. Nr 101, poz. 926

 

 Zestaw gotowych dokumentów można przechowywać na dysku komputera, 
drukować i edytować dowolną ilość razy, w zależności od potrzeb!

Wyjątkowy zestaw, niezbędny w każdej jednostce administracji państwowej i służbie zdrowia zawiera:

 1. Wymagania prawne w zakresie przetwarzania danych w jednostkach publicznych
  • Ochrona danych osobowych a akta pracownicze
  • Odpowiedzialność za przetwarzanie danych księgowej (biura rachunkowego)
  • Zasady ochrony danych w procesie rekrutacji
  • Zasady przetwarzania danych przez kadrową
  • Wytyczne w zakresie bezpieczeństwa dokumentów w urzędzie
    
 2. Lista obowiązków pracownika i dyrektora placówki
  • Indywidualny zakres obowiązków nałożony na użytkownika systemu informatycznego
  • Obowiązki oraz wytyczne w zakresie informowania osób, których dane są zbierane
  • Obowiązki administratora danych
  • Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
    
 3. Gotowe do wydruku instrukcje i zalecenia dla administracji publicznej
  • Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym w urzędzie
  • Instrukcja postępowania w sytuacji naruszania systemu ochrony danych osobowych
  • Instrukcja prowadzenia polityki bezpieczeństwa w jednostce administracyjnej
  • Instrukcje ochrony danych osobowych w urzędzie
    
 4. Gotowe do wykorzystania dla dyrektora placówki listy kontrolne
  • Jak sprawdzić czy dane pacjentów i pracowników są przetwarzane zgodnie z prawem
  • Kontrola bezpieczeństwa systemu informatycznego
  • Lista kontrolna ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej
  • Lista sprawdzająca bezpieczeństwo systemu komputerowego
  • Procedury wykonywania przeglądów systemów w urzędzie
    
 5. Procedury przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa
  • Procedura przetwarzania danych wrażliwych
  • Procedura udostępniania danych osobowych przez telefon i rozmowie bezpośredniej
  • Procedura udostępniania danych osobowych przez urząd policji
  • Procedura zarządzania systemem informatycznym w jednostce publicznej
  • Procedura przetwarzania danych pracowników administracji publicznej
  • Udostępnianie danych firmom ubezpieczeniowym
    
 6. Regulaminy-gotowe do wydruku
  • Regulamin korzystania z baz danych
  • Regulamin przetwarzania danych osobowych
    
 7. Niezbędna dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych w administracji publicznej
  • Ankieta bezpieczeństwa osobowego
  • Podpowiedzi do ankiety bezpieczeństwa osobowego
  • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
  • Umowa o przetwarzanie danych osobowych
  • Wniosek o nadanie uprawnień w systemie informatycznym
  • Zapytanie o możliwość przetwarzania danych osobowych
    
 8. Szablony upoważnień oraz decyzji dla administracji publicznej
  • Karta informacyjna
  • Oświadczenie osoby o przysługujących jej prawach
  • Poświadczenie bezpieczeństwa
  • Procedury nadawania uprawnień do przetwarzania danych
  • Prośba o udzielenie informacji
  • Upoważnienie do przetwarzania danych
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    
 9. Wzory upoważnień, odpowiedzi oraz wniosków do PIP i GIODO
  • Karta zgłoszenia pracodawcy do PIP
  • Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa
  • Odpowiedź na nakaz PIP
  • Prośba dotycząca terminu realizacji decyzji PIP
  • Prośba o uchylenie decyzji PIP
  • Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • Wniosek o sprawdzenie danych
  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych
  • Wymogi formalne zgłoszenia danych do rejestracji
  • Wzór zgłoszenia danych osobowych do GIODO

W otrzymanym katalogu w formacie zip znajdziecie Państwo zestaw gotowych dokumentów oraz instrukcji i formularzy niezbędnych, do prawidłowego wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych w jednostce administracji publicznej.

Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów

Ilość stron

12 stron w formacie pdf oraz 97 stron w formacie edytowalnym
(razem 109 stron)

Nr artykułu

86534

 

 

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

Ten produkt nie został jeszcze skomentowany

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Gotowe procedury ochrony danych osobowych Szczegóły produktu
PRAWO I ZARZĄDZANIE FIRMĄ
Obsługa reklamacji i zażaleń - wzory korespondencji z klientem Szczegóły produktu
PRAWO I ZARZĄDZANIE FIRMĄ