Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach produkcyjnych

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach produkcyjnych

Gotowa do wykorzystania dokumentacja, listy kontrolne i niezbędne instrukcje

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Inspekcja Pracy rocznie kontroluje od kilku do kilkunastu tysięcy firm produkcyjnych. W pierwszej kolejności sprawdzane są warunki pracy, dostosowanie maszyn i urządzeń do aktualnych wymogów oraz dokumentacja z zakresu BHP. Za najmniejsze uchybienia grożą kary finansowe. Zaostrzone przepisy ustawy o PIP nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki m.in. w zakresie prowadzenia dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, zwiazanej z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz analizy stanu bezpieczeństwa na stanowiskach produkcyjnych.

Aby zagwarantować Państwu szybkie i zgodne z prawem wypełnienie obowiązków przygotowaliśmy pierwszy na rynku, praktyczny i dostępny on-line zestaw dokumentów do wielokrotnego wykorzystania:

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
na stanowiskach produkcyjnych

Gotowa do wykorzystania dokumentacja, listy kontrolne i niezbędne instrukcje

Gotowy do wykorzystania zestaw to gwarancja:

 • Aktualności – wzory dokumentów przygotowane przez zespół radców prawnych oraz praktyków z zakresu prawa pracy i bhp są zgodne z bieżącym stanem prawnym.
 • Wywiązania się z obowiązku nałożonego prawem - dzięki praktycznemu zestawowi druków, list kontrolnych oraz wniosków wraz z komentarzem prawnym.
 • Dopasowania dokumentu do własnych potrzeb – wszystkie dokumenty można edytować, zapisywać i drukować dowolną ilość razy, w różnych zestawieniach.
   

Kilkadziesiąt gotowych do wykorzystania wzorów dokumentów, szablonów i formularzy dostosowanych do branży produkcyjnej!

Kompletny zestaw dokumentów, który przygotuje firmę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na stanowiskach produkcyjnych zawiera:

 1. Wytyczne na potrzeby kontroli PIP
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
  • Lista kar nakładanych przez PIP za uchybienia pracodawcy
  • Prawa inspektora pracy
  • Rodzaje decyzji wydawanych przez PIP
  • Uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
  • Zmiany w kompetencjach Państwowej Inspekcji Pracy
    
 2. Aktualne szablony oceny ryzyka zawodowego
  • Informacja o ryzyku zawodowym
  • Karta analizy ryzyka
  • Karta oceny ryzyka zawodowego metodą Risc Score
  • Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się pracownika od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń
  • Plan działań korygujących i zapobiegawczych, wynikających z dokonanej oceny ryzyka zawodowego
  • Karta oceny narażenia zawodowego
  • Przykładowa ocena ryzyka zawodowego – linia produkcyjna
    
 3. Gotowe do wydruku instrukcje stanowiskowe
  • Ramowa instrukcja BHP
  • Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru
  • Instrukcja pierwszej pomocy – ogólne zasady postępowania
  • Instrukcja bezpiecznej obsługi i eksploatacji gaśnicy pianowej
  • Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc mechanicznych
  • Instrukcja BHP – praca z kwasami
  • Instrukcja BHP oraz przeciwpożarowa przy obsłudze urządzeń i instalacji energetycznych
  • Instrukcja BHP oraz przeciwpożarowa przy ręcznych pracach transportowych
  • Instrukcja BHP przy obsłudze sprężarek powietrznych
  • Instrukcja BHP – praca w magazynie
  • Instrukcja BHP eksploatacji wózków jezdnych z napędem silnikowym i ruchu na drogach zakładowych
  • Instrukcja BHP przy obsłudze wtryskarek do tworzyw sztucznych
    
 4. Niezbędna dokumentacja powypadkowa
  • Akta w sprawie wypadku
  • Informacja dla pracownika o prawie do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
  • Oświadczenie powypadkowe poszkodowanego
  • Polecenie powypadkowe
  • Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
  • Wniosek o jednorazowe odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy
  • Wniosek poszkodowanego do zakładu pracy o skompletowanie dokumentacji powypadkowej
  • Zgłoszenie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy
    
 5. Odpowiedzi, wzory oraz informacje do PIP
  • Informacja o wykonaniu wniosków wystąpienia
  • Karta zgłoszenia pracodawcy
  • Odpowiedź na nakaz PIP
  • Prośba dotycząca terminu realizacji decyzji PIP
  • Prośba o uchylenie decyzji zawartych w nakazie PIP
    
 6. Obowiązkowa ocena stanu BHP
  • Analiza stanu BHP
  • Lista kontrolna ogólnego przeglądu ochron indywidualnych
  • Plan działań korygujących i zapobiegawczych
  • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP
    
 7. Obowiązkowa ewidencja czynników szkodliwych
  • Informacja o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
  • Informacja o czynnikach rakotwórczych
  • Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy
    
 8. Wymagana dokumentacja środków ochrony indywidualnej
  • Lista otrzymanych środków ochrony osobistej
  • Protokół oceny odzieży i obuwia roboczego
  • Przydział odzieży i środków ochrony indywidualnej
  • Wykaz stanowisk pracy, na których dopuszcza się pracę we własnej odzieży i obuwiu roboczym
  • Zarządzenie w sprawie stosowania w zakładzie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
    
 9. Formularze dostosowania maszyn i urządzeń do aktualnych wymagań
  • Karta stanowiska pracy
  • Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych
  • Karta przeglądów i remontów maszyny
  • Lista kontrolna dla przeglądów okresowych
  • Protokół z odbioru technicznego
  • Przeglądy i remonty okresowe

 

 Wszystkie dokumenty mogą Państwo edytować,
zapisywać i drukować dowolną ilość razy!

W otrzymanym katalogu w formacie zip znajdziecie Państwo kompletny zestaw dokumentów który  ułatwi przygotowanie stanowisk produkcyjnych do kontroli PIP.

Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów

Ilość stron

22 strony w formacie pdf oraz 105 stron w formacie edytowalnym
(razem 127 stron)

Nr artykułu

86515

 

 

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

Kupiłam ze względu na instrukcje BHP i ten szablon do oceny ryzyka - okazało się ze reszta też się przydała. Ułatwiło mi to pracę - śmiało polecam.

Iza C.

Praktyczne w 100%!


 

Bogdan

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Karty oceny ryzyka zawodowego w przemyśle Szczegóły produktu
BEZPIECZEŃSTWO PRACY