Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna wózków widłowych podlegających kontroli UDT

Dokumentacja techniczno-eksploatacyjna wózków widłowych podlegających kontroli UDT

Zestaw obligatoryjnych dokumentów

PRZEMYSŁ I TECHNIKA

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 28. poz.240) wózki jezdniowe podlegają dozorowi technicznemu. Aby prawidłowo wywiązać się z obowiązków nałożonych wymogami prawa konieczne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji z tym związanej.

Aby umożliwić Państwu zgromadzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do rejestracji wózka widłowego w UDT, jak również dokumentów związanych z jego eksploatacją przygotowaliśmy pełen pakiet druków gotowych do wykorzystania:

Dokumentacja techniczno - eksploatacyjna wózków widłowych podlegających kontroli UDT
Zestaw obligatoryjnych dokumentów

Gotowy do wykorzystania zestaw dokumentów i procedur to gwarancja:

 • Pomyślnego wyniku kontroli UDT – dzięki zebraniu kompleksowej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji wózków widłowych.
 • Zachowania odpowiedniego stanu technicznego wózków widłowych – dzięki prowadzeniu bieżącej kontroli zgodnej z aktualnymi procedurami.
 • Posiadania wymaganej przez UDT kompletnej DTR-ki – dzięki wykorzystaniu gotowych dokumentów zatwierdzonych przez współpracowników UDT.

 

Procedury i dokumenty zawarte w tym wyjątkowym pakiecie mogą Państwo edytować i drukować wiele razy i w dowolnych zestawieniach - w zależności od potrzeb.
 

Wyjątkowy zestaw niezbędnych dokumentów dla wózków widłowych, zawiera:

 1. ZESTAW DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI WÓZKÓW WIDŁOWYCH
  • Wykaz dokumentów niezbędnych do przedstawienia w UDT
  • Wniosek o przeprowadzenie oceny zgodności
  • Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia
  • Wniosek o rejestrację i przeprowadzenie badania odbiorczego
  • Poświadczenie stanu technicznego wózka jezdniowego podnośnikowego przez serwis/konserwatora
  • Poświadczenie zgodności
  • Opis techniczny wózka jezdniowego podnośnikowego
  • Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia transportu bliskiego
  • Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację dźwignika
  • Decyzja UDT – zezwolenie na eksploatację urządzenia/ustalenie formy dozoru
  • Wniosek o skreślenie urządzenia z ewidencji
  • Oddziały UDT
    
 2. DRUKI I FORMULARZE DOKUMENTUJĄCE EKSPLOATACJĘ WÓZKÓW ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
  • Procedury:
   • Dokumentacja towarzysząca maszynie przekazywanej odbiorcy - zawartość
   • Procedura obsługi urządzeń i maszyn
  • Druki i formularze:
   • Książka codziennej eksploatacji wózka
   • Karta maszyny/urządzenia
   • Karta stanowiska pracy
   • Protokół sprawdzenia wiadomości wymaganych na stanowisku kierowcy wózka jezdnego
   • Zezwolenie na eksploatację wózka
   • Zezwolenie na pracę kierowcy wózka jezdnego z napędem silnikowym
     
 3. ZESTAW DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z NAPRAWAMI, KONSERWACJĄ I PRZEGLĄDAMI WÓZKÓW WIDŁOWYCH
  • Procedury:
   • Plany przeglądów maszyn i urządzeń
   • Przeglądy i remonty okresowe
   • Ustalenie pracochłonności działań przeglądowych i remontowych
  • Dokumentacja:
   • Zgłoszenie awarii maszyny
   • Harmonogram przeglądów, konserwacji i badań kontrolnych
   • Karta przeglądów i remontów maszyny
   • Przeglądy okresowe – lista kontrolna
   • Kartoteka pomiarów elektrycznych
   • Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego
   • Książka konserwacji wózka
   • Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
     
 4. INSTRUKCJE BHP
  • Instrukcja eksploatacji
  • Ramowa instrukcja BHP
  • Ogólna instrukcja BHP dla zakładu
  • Instrukcja BHP w magazynie
  • Instrukcja BHP dla pracowników obsługi wózka wysokiego podnoszenia typu WWP-1000
  • Instrukcja eksploatacji wózków jezdnych z napędem silnikowym i ruchu na drogach zakładowych
  • Instrukcja BHP przy obsłudze wózka akumulatorowego
  • Obsługa urządzeń i instalacji energetycznych

 5. LISTY KONTROLNE I INNE NIEZBĘDNE DOKUMENTY
  • Procedury i listy kontrolne:
   • Kontrola maszyn przez UDT
   • Urządzenia podlegające kontroli UDT
   • Oficjalna lista kontrolna warunków pracy, wykorzystywana przez inspektorów pracy podczas kontroli
   • Postanowienia pokontrolne – załącznik do listy kontrolnej
   • Konsekwencje kontroli i odwołanie od decyzji UDT
   • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP – lista kontrolna
   • Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie BHP – lista kontrolna z podpowiedziami
   • Karta kontrolna maszyny – okresowa ocena stanu maszyny
   • Lista kontrolna przeglądu warunków pracy kierowcy wózka jezdnego
  • Inne niezbędne dokumenty:
   • Ogólna instrukcja postępowania dla użytkowników maszyn i urządzeń podlegających nadzorowi inspektorów UDT
   • Rejestr protokołów odbioru technicznego
   • Umowa kupna – sprzedaży maszyny
   • Umowa dzierżawy maszyny
   • Karta wypożyczeń maszyny
   • Przykład wyceny wartości wózka widłowego metodą cenowo-porównawczą
   • Protokół kradzieży
     

 

W otrzymanym katalogu w formacie zip znajdziecie Państwo zestaw gotowych dokumentów oraz niezbędnych instrukcji BHP, który umożliwi każdemu pracodawcy uzyskanie pozytywnej decyzji na eksploatację wózków widłowych, jak również usprawni czynności związane z ich konserwacją i prowadzeniem dziennika konserwacji.

Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów

Ilość stron

73 strony w formacie pdf oraz 96 stron w formacie edytowalnym
(razem 169 stron)

Nr artykułu

86412

 

 

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

W końcu udało mi się zebrać pełną niezbędną dokumentację, a w czasie kontroli UDT nie było żadnych zastrzeżeń. Taki zestaw może się przydać w każdej firmie, w której są wózki.

Michał (główny mechanik)

Wszystkie dokumenty mam na dysku mojego komputera - pod ręką i mogę szybko je wypełnić. Kupując ten zestaw na pewno nie przepłaciłem.

Mariusz

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Dokumentacja BHP w magazynie wraz z dokumentacją wózków jezdniowych Szczegóły produktu
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Procedury przygotowania i aktualizacji obowiązkowej dokumentacji techniczno-ruchowej maszyn Szczegóły produktu
PRZEMYSŁ I TECHNIKA