Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
Dokumentacja szkoleniowa BHP

Dokumentacja szkoleniowa BHP

Zestaw gotowych do wykorzystania programów szkoleń BHP, obowiązkowych druków i formularzy oraz zaświadczeń potwierdzających odbyte szkolenia

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Szczegóły produktu
79,00 netto
97,17 zł brutto
Dodaj do koszyka
Ramka_top

Każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy, a także prowadzić szkolenia okresowe BHP w czasie pracy. Fakt przeprowadzenia szkolenia musi być odnotowany odpowiednią dokumentacją. Ponadto, zapoznanie się z przepisami i zasadami BHP pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie.

Aby ułatwić Państwu skompletowanie zgodnej z obowiązującym prawem dokumentacji przygotowaliśmy gotowy do wykorzystania pakiet:

Dokumentacja szkoleniowa BHP
Zestaw gotowych do wykorzystania programów szkoleń BHP, obowiązkowych druków  i formularzy
oraz zaświadczeń potwierdzających odbyte szkolenia

Gotowy do wykorzystania zestaw to gwarancja:

 • Rzetelnego przygotowania do kontroli PIP - dzięki dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych ze sporządzeniem kompletnej dokumentacji szkoleń BHP.
 • Fachowej pomocy i zaoszczędzonego czasu - dzięki gotowym programom obowiązkowych szkoleń dla pracowników zgodnie z wymaganiami PIP.
 • Wypełnienia obowiązków BHP - dzięki gotowym wzorom wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających przeprowadzenie szkoleń.

 

Uwaga!
Zgodnie z art. 237 Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy! Za zapewnienie takich umiejętności i wiedzy odpowiedzialność ponosi pracodawca!


Kompleksowy zestaw dokumentacji szkoleń BHP zawiera 7 poniższych folderów:

 1. Metodyka prowadzenia szkoleń w zakresie BHP
  • Prawidłowe sposoby komunikacji na szkoleniu
  • Dobór odpowiednich metod szkolenia
  • Gospodarowanie czasem szkolenia
  • Aktywne metody szkolenia
  • Prowadzenie instruktażu ogólnego
  • Prowadzenie instruktażu stanowiskowego
    
 2. Aktualne druki szkoleń w zakresie BHP
  • Lista obecności na kursie – szkolenia okresowe BHP
  • Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP
  • Szczegółowy program instruktażu ogólnego/szkolenia okresowego BHP
  • Protokół z przebiegu egzaminu przeprowadzonego w ramach instruktażu ogólnego/szkolenia okresowego BHP
  • Rejestr wydanych zaświadczeń – szkolenie okresowe BHP
  • Zarządzenie w sprawie wykonywania szkolenia wstępnego
  • Zarządzenie w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie BHP
    
 3. Dzienniki szkoleń
  • Dziennik szkoleń z zakresu BHP – szkolenie ogólne
  • Dziennik lekcyjny kursu okresowego z zakresu BHP
  • Dziennik szkoleń z zakresu BHP dla osób prowadzących instruktaż stanowiskowy
  • Dziennik szkoleń z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
  • Dziennik szkoleń z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
    
 4. Obowiązujące ramowe programy szkoleń
  • Ramowy program instruktażu ogólnego
  • Ramowy program szkolenia stanowiskowego
  • Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców wykonujących zadania służby BHP
  • Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
  • Ramowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych
  • Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służ BHP i osób wykonujących zadania tej służby
    
 5. Szczegółowe programy szkoleń instruktaży stanowiskowych
  • Program instruktażu ogólnego
  • Program instruktażu stanowiskowego
  • Program instruktażu stanowiskowego dla operatora wózka widłowego
  • Program instruktażu stanowiskowego dla dekarza
  • Program instruktażu stanowiskowego dla pracowników administracyjno-biurowych
  • Program instruktażu stanowiskowego dla robotnika magazynowego
  • Program instruktażu stanowiskowego dla ślusarza, tokarza, frezera
  • Program instruktażu stanowiskowego dla sprzedawcy
  • Program instruktażu stanowiskowego dla murarza-tynkarza
  • Program instruktażu stanowiskowego dla operatora betoniarki
  • Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych
  • Program szkolenia wstępnego osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami
    
 6. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP zgodne z Dz. U. z 2007 r. Nr 196, poz. 1420
  • Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP
  • Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
    
 7. Zaświadczenia zgodne z obowiązującym rozporządzeniem MEN
  • Wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych
  • Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu zawodowego
  • Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

 

 

 Wskazówki, programy szkoleń oraz wzory dokumentów
zawarte w tym wyjątkowym zestawie, mogą Państwo edytować i drukować
wiele razy w zależności od potrzeb!

W otrzymanym katalogu w formacie zip znajdziecie Państwo zestaw gotowych do wykorzystania formularzy pozwalających wywiązać się z obowiazków dokumentacyjnych dotyczących szkoleń w dziedzinie BHP.

Warunki techniczne:

Format zestawu

katalog zip z folderami odpowiadającymi poszczególnym częściom zestawu dokumentów

Ilość stron

21 stron w formacie pdf oraz 93 strony w formacie edytowalnym
(razem 114 strony)

Nr artykułu

86310

 

 

 

 

 

 

Wymagania sprzętowe:

Środowisko operacyjne: minimum Windows 95 lub nowszy (2000, NT 4.0 / XP, VISTA), Procesor: Pentium 90 MHz, Pamięć: RAM 32 MB, Rozdzielczość ekranu: 800 x 600 pikseli, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Przeglądarka Internet Explorer w wersji 6.0, Adobe Reader.

fajnie że do instruktaży stanowiskowych są tu też programy bo z tym to zawsze jest problem i trzeba kombinować. Te które tu kupiłem wykorzystuję głównie w różnych firmach.

Stach5

Wcześniej kupiłem już tutaj dokumentację wypadkową i nie zawiodłem się na zawartości. Ta szkoleniowa też jest ok

Zbyszek

Dodaj opinię

E-produkt dostarczany jest za pośrednictwem Internetu.

Proces realizacji zamówień oraz udostępniania e-produktów wygląda następująco:

 • Warunkiem udostępnienia e-produktu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym z następujących sposobów:
  • Przedpłata na podstawie faktury proforma
  • Płatność on-line za pośrednictwem serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, który umożliwia dokonywanie płatności przelewem internetowym lub kartą kredytową.
 • Po odnotowaniu płatności za zamówione e-produkty, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do opłaconych e-produktów.
 • Opłacony e-produkt dostępny jest przez 24 godziny od jego pierwszego pobrania poprzez zakładki „pobierz opłacone produkty” oraz „twoje konto” w serwisie Eksperto.pl – w tym czasie e-produkt jest dostępny do pobrania i zapisania na dysku komputera dowolną ilość razy. Po upływie 24 godzin od pierwszego pobrania, dostęp do pobierania e-produktu jest zablokowany.

Podsumowując: Same e-produkty nie są wysyłane mailem aby nie obciążać skrzynek mailowych naszych Klientów. Wysyłana jest informacja mówiąca o tym, iż opłacony produkt został już udostępniony i zamawiający może go pobrać poprzez Eksperto.pl

Ramka_bottom
CircleUŻYTKOWNICY, KTÓRZY KUPILI TEN PRODUKT, WYBRALI RÓWNIEŻ:
Karty oceny ryzyka zawodowego w przemyśle Szczegóły produktu
BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Ea7dbc3afa189a9151e4b56155a54c33 Szczegóły produktu
BEZPIECZEŃSTWO PRACY