Bezpłatne porady ekspertów
Darmowy ebook
0
79,00
DARMOWY
eBook
Menu_left Menu_right
F_l
znajdź poradę
G_l G_r Szukaj
F_r
Więcej porad w tej kategorii
Najnowsze standardy bezpieczeństwa i higieny w branży spożywczej.
Podstawowym i nieodzownym środkiem utrzymania standardu higienicznego w branży spożywczej jest higiena personelu. Bez wiedzy pracowników na ten temat i świadomości, że pracują z żywnością, wszelkie nawet najbardziej skuteczne środki i metody postępowania nie będą skuteczne.
Więcej porad w tej kategorii
Warunki przewożenia środków spożywczych.
Transport środków spożywczych jest istotnym elementem całego procesu wytwarzania żywności , przede wszystkim dlatego, że warunki przewozu mają istotny wpływ zarówno na walory smakowe jak i bezpieczeństwo żywności. Aby zapewnić odpowiednią jakość usług transportowych w dniu, wydano specjalne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z dnia 10 lutego 2003 r.)
Jaki – z punku widzenia inwestora - jest związek przepisów prawa budowlanego z przepisami ochrony środowiska?
Jaki – z punku widzenia inwestora - jest związek przepisów prawa budowlanego z przepisami ochrony środowiska?
Konieczność stosowania przepisów ochrony środowiska wynika bezpośrednio z treści przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. z późn. zm.). Na podstawie tej ustawy uzyskujemy zgody stanowiące podstawę do realizacji przedsięwzięć związanych z wykonywaniem robót budowlanych, obiektów budowlanych.
Więcej porad w tej kategorii
Obowiązki przedsiębiorców – uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska
Uiszczanie opłat za korzystanie ze środowiska to obowiązek niemal każdego przedsiębiorcy. Opłata środowiskowa jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód i składowanie odpadów.
Odkładania zadań na później = stres w pracy
Ile razy zdarzyło Ci się zakładać, że wykonanie czegoś zajmie jeden dzień nieprzerwanej pracy, a tymczasem okazało się, że minął miesiąc, a Ty wciąż nie uporałeś się z tym zadaniem?
Więcej porad w tej kategorii
Koniec okresu przejściowego dla dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE
19 lipca 2009 roku to koniec okresu przejściowego w ciągu którego można było wprowadzać do obrotu urządzenia zgodne z poprzednią dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej - Dyrektywą EMC 89/336/EWG.
Więcej porad w tej kategorii
Co się dzieje z naszym kręgosłupem gdy siedzimy?
Podczas postawy siedzącej, praktycznie nieruchomej w kręgosłupie zaczynają działać ogromne siły. Dzieje się tak samo, jeżeli będziemy stać dłuższy czas w tej samej pozycji.
Więcej porad w tej kategorii